Επικοινωνία

Καβέτσου Κωνσταντίνου 12
Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100
Τηλέφωνα: 2251021357 - 2251021800
fax 2251043550

Τζ. Αριστάρχου 1
Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100
Tηλέφωνο: 2251021800

email: manager@variamis.gr